Aktualne projekty

banner1

 

 coś tamcoś tam

Zapraszamy do udziału w projekcie :

„Kompetencje komputerowe szansą na zatrudnienie”

skierowanego do 200 osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo po 30 roku życia (od dnia 30 urodzin)

Zapraszamy w szczególności:
– osoby powyżej 50 roku życia
– kobiety ( w szczególności powracające na rynek pracy)
– osoby z niepełnosprawnościami
– osoby długotrwale bezrobotne
– osoby o niskich kwalifikacjach

W ramach projektu oferujemy:
– szkolenia komputerowe certyfikowane egzaminem ECDL na różnych poziomach zaawansowania
w grupach liczących średnio 8 osób
– zwrot kosztów dojazdu
– dodatek szkoleniowy
– niezbędne materiały szkoleniowe
– poczęstunek konferencyjny
– 3 miesięczne płatne staże (50 miejsc stażowych)
– wsparcie doradcy zawodowego
– pomoc w znalezieniu zatrudnienia

Całkowita wartość projektu: 1 244 814,48 zł

Okres realizacji projektu: 01.08.2017 r. – 31.05.2020 r.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne w biurze projektu,
Media Learning
Powstańców Warszawskich 4 lokal 2
41- 902 Bytom

Kontakt:

e-mail: biuro@medialearning.pl
Tel: 661 409 446

Zapisz się już teraz!

 

Załączniki do projektu:

formularz zgłoszeniowy

oświadczenie uczestnika projektu

umowa uczestnictwa w projekcie

– regulamin rekrutacji uczestnictwa

deklaracja uczestnictwa w projekcie

regulamin wypłaty stypendium szkoleniowego

regulamin zwrotu kosztów dojazdu