Kontakt

Siedziba Firmy:

Media Learning Tomasz Piesiur

41-600 Świętochłowice ul. Brzozowa 35

NIP: 627 245 37 47

REGON: 243326041

TEL: 661 409 446

         606 733 767

FAKS: 32 7202438

E-Mail: biuro@medialearning.pl

 

 

Miejsce realizacji szkoleń oraz biuro obsługi klienta:

Powstańców Warszawskich 4/2

41- 902 Bytom

 Formularz kontaktowy

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Media Learning Tomasz Piesiur, Szkolenia, Doradztwo, Konsulting, 41-600 Świętochłowice, ul. Brzozowa 35,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora

3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu