Ochrona danych osobowych – RODO w Twojej Firmie

Zależy Ci, by Twoja firma spełniała wymogi RODO?

Powierz to zadanie specjalistom. Mamy bogate doświadczenie we wdrażaniu, a co najważniejsze utrzymywaniu funkcjonowania RODO (bezpieczeństwa informacji) w organizacji w tym w pełnieniu funkcji Inspektora Ochrony Danych w podmiotach o różnym profilu i skali działalności.

W razie potrzeby przejmiemy funkcję Inspektora Ochrony Danych.