ludzie na tle zegara

Ochrona danych osobowych

Doradztwo w zakresie przetwarzanie danych osobowych w przedsiębiorstwie, instytucji:

  • Ochrona Danych Osobowych na nowych zasadach od 2015r.
  • Status Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) – po zmianach przepisów ustawy o ochronie danych osobowych obowiązujących od stycznia 2015r
  • Zadania ABI
  • Obowiązek zgłaszania zbiorów danych do GIODO
Posted in Bez kategorii.