ludzie na tle zegara

Ochrona danych osobowych

Doradztwo w zakresie przetwarzanie danych osobowych w przedsiębiorstwie, instytucji:

 • Ochrona Danych Osobowych na nowych zasadach od 2015r.
 • Status Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) – po zmianach przepisów ustawy o ochronie danych osobowych obowiązujących od stycznia 2015r
 • Zadania ABI
 • Obowiązek zgłaszania zbiorów danych do GIODO
grupa ludzi przegląda dokumenty

Zapraszamy na szkolenia

Zapraszamy na szkolenia:

 • Podstawy obsługi komputera i Internetu
 • Excel – Obliczenia i kalkulacje
 • Grafika komputerowa
 • Tworzenie stron WWW
 • Tworzenie i obsługa sklepu internetowego
 • Wykorzystanie narzędzi społecznościowych do komunikacji i pracy grupowej
 • Tworzenie wizerunku firmy w Internecie za pomocą medii społecznościowych
 • Ochrona danych osobowych w firmie
 • Systemy operacyjne – Linux, Windows
 • Internet dla zastosowań domowych
 • Internet dla zastosowań firmowych
 • ECDL e-Citizen
 • ECDL START
 • ECDL CORE
 • ECDL e-Urzędnik