Projekt – Na drodze do zatrudnienia

logo malopolska

 

 

Media Learning Tomasz Piesiur Szkolenia, Doradztwo, Konsulting

Tytuł projektu: Na drodze do zatrudnienia

Okres realizacji: od 01.09.2020 r. do 30.11.2021 r.

Obszar realizacji: miasto Olkusz

Dla  kogo?

Do udziału w projekcie zapraszamy WSZYSTKIE osoby, zarówno kobiety jak i mężczyzn, osoby z niepełnosprawnościami, niskimi kwalifikacjami czy osoby po 50 roku życia.

Posiadamy biuro projektu w centrum Olkusza, dostosowane i dostępne dla wszystkich, a w szczególności dla osób z niepełnosprawnościami!

Wejście do budynku – biura projektu – jest na poziomie terenu wokół budynku, posiadamy podjazd dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Na odpowiedniej wysokości znajduję się domofon. Na poziomie 0 znajduję się sala dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Beneficjent przygotował również toaletę dostosowaną do osób z niepełnosprawnościami na poziomie 0. Na korytarzach brak wystających gablot, dekoracji, reklam, przeszkód. Beneficjent w razie potrzeby osób z niepełnosprawnością może zapewnić możliwość skorzystania z usług tłumacza języka migowego, czy asystenta osoby z niepełnosprawnością.

Krótki opis projektu:

W projekcie weźmie udział 29 uczestników projektu (17 kobiet i 12 mężczyzn) , spełniających kryteria dotyczące obszaru realizacji, statusu na rynku pracy oraz wieku powyżej 30 roku życia.

 

Rekrutacja podzielona na II tury trwające po 1 miesiąc:

I tura: 01.09.2020 – 30.09.2020 – 14 osób

II tura: 01.01.2021 – 31.01.2021 – 15 osób

 

W ramach projektu oferujemy bezpłatnie:

  • Identyfikację Indywidualnych Potrzeb Uczestnika, opracowanie Indywidualnego Planu Działania.
  • Pośrednictwo pracy.
  • Udział w grupowych warsztatach.
  • Poradnictwo zawodowe
  • Szkolenia zawodowe
  • Staże zawodowe

 

Cel projektu:

Podwyższona zdolność do podjęcia zatrudnienia u 29 osób (17 kobiet i 12 mężczyzn) bezrobotnych lub biernych zawodowo w wieku powyżej 30 r.ż, należących do grup defaworyzowanych, zamieszkujących zgodnie z Kodeksem Cywilnym, uczącym się na obszarze miasta Olkusz, poprzez kompleksowe i zindywidualizowane wsparcie udzielane w okresie od 09.2020 r. do 11.2021 r. Minimum 10 osób uzyska kwalifikacje.

 

Cel zostanie osiągnięty do 30.11.2021 r.

 

Planowana efektywność zatrudnieniowa:

– min. 45% dla osób powyżej 50 roku życia, osób o niskich kwalifikacjach, osób długotrwale bezrobotnych, osób niepełnosprawnych, kobiet.

 

Finansowanie:

Całkowita wartość projektu: 424 653,93 zł

– Wkład Funduszy  Europejskich: 360 955,84 zł

– Wkład firmy MEDIA LEARNING Tomasz Piesiur Szkolenia, Doradztwo, Konsulting: 21 500,04 zł

– Wkład budżetu państwa: 42 198,05  zł

 

Biuro projektu:

Budynek KPREMIUM ul. Szpitalna 5, 32-300 Olkusz, od poniedziałku do piątku 8.00 – 16.00

Tel: 784 036 561

Email: projekty@medialearning.pl

 

Dokumenty do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy z załącznikami

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie

Umowa uczestnictwa w projekcie

Oświadczenie Uczestnika Projektu

 

 

 

PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO.