Projekt – Bo jak nie my to kto?

logo BJNMTK2

 

 

 

W partnerstwie z PROBiznes Marta Krawczyk realizujemy projekt „Bo jak nie my to kto?” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Tytuł projektu: Bo jak nie my to kto?
Okres realizacji: od 01.10.2019 rok do 28.02.2021 r.
Obszar realizacji: powiat zawierciański i myszkowski

Dla kogo?

Osoby bezrobotne, niepełnosprawne, zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zamieszkujące w/w obszar realizacji projektu. Do udziału zapraszamy zarówno kobiety jak i mężczyzn.

Krótki opis projektu:
W projekcie weźmie udział 50 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Rekrutacja prowadzona będzie w trybie ciągłym od 01.10.2019 r.
W ramach projektu oferujemy bezpłatnie:
• Identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestnika ( w tym IPD);
• Indywidualne wsparcie psychologiczne;
• Warsztaty grupowe poprawiające kompetencje społeczne UP wraz z usługami eksperckimi
• Pośrednictwo pracy
• Szkolenia zawodowe i komputerowe
• Płatny Staż zawodowy

Cele projektu:
Zwiększenie zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społeczno-zawodowym 50 (40K/10M) osób w wieku 18-64 lata, zam. teren p. zawierciańskiego i myszkowskiego, zagrożonych wykluczeniem społecznym i zagrożonych ubóstwem ich rodzin, osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, osób korzystających z PO PŻ, osób ze społeczności romskiej w okresie od 01.10.2019 – 28.02.2021 r.
Realizacja celu będzie możliwa poprzez:
– badania motywacji UP oraz określenie jego indywidualnych potrzeb i potencjału
– wsparcia psychologicznego: grupowego i indywidualnego: autoprezentacja, radzenie ze stresem, czas na zmiany, komunikacja.
– spotkań z coachem: wspierać, motywować do udziału w projekcie/zmiany życia.
– szkoleń i staży zawodowych: podniesienia kwalifikacji zawodowych oraz zwiększenia doświadczenia zawodowego, bycia
atrakcyjnym na rynku pracy.
– Pomoc pośrednika pracy i Bony piękności,

Finansowanie:
Całkowita wartość projektu: 799 692,25 PLN z czego:
• Wkład Funduszy Europejskich: 679 738,41 PLN
• Wkład własny firmy ProBiznes: 39 984,61 PLN
• Wkład budżetu państwa: 79 969,23 PLN

Biuro projektu:
ProBiznes Marta Krawczyk – ul. Parkowa 5, 42-400 Zawiercie dostępne od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00 – 16.00

Dokumenty do pobrania:
Kwestionariusz
Regulamin projektu
Formularz zgłoszeniowy
Oświadczenie
Umowa uczestnictwa w projekcie

Poniżej zamieszczamy zapytania ofertowe w trybie rozeznania rynku:

Podstawy kadrowo- płacowe

Florystyka z obsługą kasy fiskalnej